1514 projektov išče sofinanciranje razpisa SME Instrument 2. faza

Evropska komisija je prejela 1514 projektnih predlogov za pridobivanje nepovratnih sredstev z razpisom SME Instrument 2. faza, ki je bil odprt do 01. junija 2017. 

Mala in srednja podjetja lahko z razpisom dobijo od 0,5 - 2,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev (oziroma 5 milijonov evrov za projekte s področja zdravja) oziroma 70 % upravičenih stroškov inovacijskega projekta.

Največ prijav je prispelo s področja IKT-a, sledijo zdravje, energija in transport. Največ projektov prihaja iz Španije (239 projektnih prijav), Italije (217 projektnih prijav) in Velike Britanije (129 projektnih prijav). Zanima vas kakšni projekti dobijo sofinanciranje? Preverite enega našega TUKAJ

Rezultati bodo objavljeni čez približno en mesec, naslednji rok za prijavo pa bo 18. oktobra 2017. 

Več informacij: TUKAJ

Tea Markotić
Tiko Pro d.o.o.

2 3